معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : اکبر   اسلام نژاد

پست الکترونیکی : aislamnezhad@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی تجزیه

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

اکبر اسلام نژاد

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^